FRANCZYZA VS. FRANSZYZA

20 sty 2020
źródło: materiały prasowe

Współcześnie terminy franczyza i franszyza używane są naprzemiennie. Pomimo, że są podobne - nie mają tego samego znaczenia. Co więc oznaczają?

Franczyza

Jest to system współpracy pomiędzy niezależnymi od siebie prawnie i finansowo podmiotami gospodarczymi, gdzie jeden z podmiotów jest franczyzodawcą (nadający innym podmiotom prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z jego koncepcją i pomysłem), a inny - franczyzobiorcą (podmiot, który za możliwość korzystania z wiedzy i koncepcji franczyzodawcy ma wypełniać postanowienia współpracy, określone w umowie franczyzowej). Oddział/punkt franczyzobiorcy pomimo, że powinien przestrzegać ustalonych norm - jest całkowicie samodzielnym podmiotem w ramach sieci. Franczyza polega na przekazaniu licencji – możliwości korzystania z logo, wiedzy, doświadczenia i koncepcji innej firmy.

Franszyza

To termin pochodzący z dziedziny ubezpieczeń. Jest to pewnego rodzaju określona wartość udziału własnego w ubezpieczeniu. Termin dzielony jest na franszyzę redukcyjną i franczyzę integralną. Ta pierwsza dotyczy każdorazowego pomniejszania odszkodowania o określoną kwotę w polisie ubezpieczeniowej. W tym przypadku jeśli rozmiar szkody nie przekroczy kwoty, to nie ma możliwości otrzymania odszkodowania. Zaś franczyza integralna to wartość do której ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania. Gdyby jednak rozmiar szkody przekroczył ww. wartość, to wtedy wypłacana jest całość odszkodowania.

Franczyza rozwija się w Polsce od 1989 r., kiedy to pojawił się pierwszy w Polsce oddział francuskiej sieci: Yves Roche. Następnie powstał pierwszy polski McDonald. Jednak ekspansja z Polski na rynki zagraniczne nastąpiła dopiero w 2007 r. Przez dłuższy czas termin FRANCZYZA nie posiadał odpowiednika polskiego. Często mylono go z frankami, franszyzą, franczyzną czy też mylnie uznawano, że termin dotyczy czegoś związanego z językiem francuskim. Współcześnie niemalże każdy wie, że jest możliwość otworzenia biznesu na zasadach franczyzy. Szczególnie, że w każdym mieście znajdują się oddziały polskich i zagranicznych sieci sklepów. Franczyza pojawia się również w branżach usługowych. A pomimo to istnieje wiele osób, które nie mają pojęcia jak taka współpraca się fachowo nazywa.

***

Polecamy także:

Franczyza - słownik podstawowych pojęć

Opublikowane przez: Daria Kania-Baran
x
Zapisz się do newslettera