Kalendarz przedsiębiorcy – o czym pamiętać w 2020 roku!

14 sty 2020

źródło: materiały prasowe oraz strona Ministerstwa Rozwoju

Każdy rok przynosi nowe zmiany. Prowadząc przedsiębiorstwo należy pilnować wskazanych terminów. O czym warto pamiętać w 2020? Poznaj przygotowany przez nas kalendarz przedsiębiorcy.

Ważne terminy, dla każdego przedsiębiorcy:

Do 7 dnia każdego miesiąca:
• Rozliczenie dla podatników będących na karcie podatkowej;

Do 10 dnia każdego miesiąca:
• odprowadzanie składek do ZUS – dotyczy pracodawcy niezatrudniającego pracowników;

Do 15 dnia każdego miesiąca:
• odprowadzanie składek do ZUS – dotyczy pracodawcy, który odprowadza za siebie składki i za zatrudnionych pracowników.

Do 20 dnia każdego miesiąca:
• zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych;
• zaliczka na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych;

Do 25 dnia każdego miesiąca:
• rozliczenie podatku VAT i składanie formularza VAT-7. Jeśli jesteś przedsiębiorcą rozliczającym podatek VAT kwartalnie, to rozliczasz go do 25 dnia każdego miesiąca, który następuje po kwartale.

Do 15 dnia każdego miesiąca (wersja papierowa) lub do 25 dnia każdego miesiąca (wersja elektroniczna):
• rozliczenie VAT UE za miesiąc poprzedni.

31 stycznia 2020 r.:
• PIT-4R do Urzędu Skarbowego (dotyczy płatników podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników),
• PIT-8AR do Urzędu Skarbowego (dotyczy płatników podatku dochodowego od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie oraz umów o dzieło do 200 zł),
• PIT-11 do Urzędu Skarbowego pracownika;
• termin przekazania w formie elektronicznej do US informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych uzyskanych w 2019 r. (PIT-8C),
• IFT-1/1R w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego właściwego dla rozliczeń obcokrajowców (dotyczy płatników podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników) – tylko i wyłącznie wysyłany elektronicznie.
• przekazanie do ZUS informacji o danych za 2019 r., potrzebnych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA).

2 marca 2020 r.:
• termin złożenia deklaracji rocznej o przychodach PIT-28 za 2019 r. do Urzędu Skarbowego właściwego dla podatku dochodowego przedsiębiorcy (dotyczy to tych, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem przychodów z działalności gospodarczej),
• termin przekazania druku PIT-11 pracownikowi w formie papierowej lub elektronicznej,
• termin przekazania informacji IFT-1/1R pracownikowi,
• termin przekazania podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych uzyskanych w 2019 r. (PIT-8C).

30 kwietnia 2020r.:
• termin złożenia deklaracji rocznej o dochodach lub stratach osiągniętych w 2019 r. z działalności gospodarczej, na drukach PIT-36 (dotyczy płatników, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych z działalności gospodarczej) lub PIT-36L (dotyczy podatników, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym z działalności gospodarczej) + zawiadomienie o rozliczaniu zaliczek rejestrowanych na kasie fiskalnej jako przychód z działalności gospodarczej + zawiadomienie o zmianie trybu rozliczania zaliczki na podatek dochodowy (miesięczne, kwartalne lub uproszczone)

31 grudnia 2020 r.:
• spis z natury – dotyczy to przedsiębiorców prowadzących tzw. podatkową książkę przychodów i rozchodów.

Niedziele handlowe w 2020 roku:
• 26 stycznia 2020;
• 5 kwietnia 2020;
• 26 kwietnia 2020;
• 28 czerwca;
• 30 sierpnia;
• 20 grudnia.

Zmiany, które weszły w życie na 1 stycznia 2020 r.:

Indywidualny mikrorachunek podatkowy, który obowiązuje każdego od początku tego roku. Jego celem jest wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jak i osób prawnych (CIT), a także podatku od towarów i usług (VAT). Aby ustalić numer indywidualnego mikrorachunku należy skorzystać z specjalnego generatora na: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego .
Kasy fiskalne online – dotyczy właścicieli warsztatów samochodowych, mechaników oraz sprzedających benzynę, olej napędowy i gaz.
Biała lista podatników VAT– podatnicy za przelanie kwoty powyżej 15 tys. zł na rachunek, który jest niezarejestrowany na białej liście VAT będą ponosić sankcje.
Mały ZUS PLUS od lutego br. – Uprawnieni do korzystania z tej ulgi powinni się byli zgłosić do 8 stycznia br.

To dopiero początek 2020 roku, dlatego warto śledzić nadchodzące zmiany i być na bieżąco. Nadchodzi wiele zmian. Przedsiębiorstwo warto opierać o wykwalifikowaną księgowość, która pomoże i rozwiąże wszelkie dylematy – w szczególności nowego przedsiębiorcy.

***

Polecamy także:

Umowa franczyzowa - filar pomyślnego biznesu

Opublikowane przez: Daria Kania-Baran
x
Zapisz się do newslettera