Umowa franczyzowa – filar pomyślnego biznesu

08 sty 2020
Źródło: materiały prasowe

Jeśli marzysz o biznesie partnerskim i otworzeniu filii już istniejącego przedsiębiorstwa powinieneś zapoznać się z dokumentami, które przyjdzie Ci podczas takiej współpracy podpisać. Najważniejszym z nich jest umowa franczyzowa.

Z reguły każdy franczyzodawca posiada własny wzór umowy franczyzowej. Niemniej warto przed podpisaniem i sformułowaniem tego dokumentu sprawdzić, czy wprowadzone zapisy zawierają wszelkie istotne informacje. Jest to umowa niefigurująca w Kodeksie Cywilnym, stąd też w jej zapisach ma zastosowanie pewnego rodzaju swoboda przekazywanych informacji.

Niemniej postanowienia muszą być zgodne z prawem, przepisami oraz zasadami współżycia społecznego. Zaleca się zwrócić uwagę, czy umowa franczyzowa obejmuje poszczególne elementy:

 1. Dane zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy, takie jak nazwa, adres, NIP, REGON.

 2. Data zawarcia umowy i okres jej obowiązywania. Dodatkowo powinna zawierać sposób jej rozwiązania i ewentualne konsekwencje.

 3. Zasady przystąpienia do sieci franczyzy - co musi posiadać franczyzobiorca, aby mógł przystąpić do współpracy.

 4. Obszar na jakim będzie znajdować się nowa jednostka franczyzowa.

 5. Prawa i obowiązki franczyzodawcy.

 6. Prawa i obowiązki franczyzobiorcy.

 7. Informacja dotycząca przekazywanego pakietu franczyzowego, czyli know-now, który ułatwi rozpoczęcie prowadzenia firmy, a także przekazanie danych poufnych dotyczących sieciówki.

 8. Licencja – okres trwania, zapisy dotyczące kosztów otrzymanej licencji i ich ewentualnych wzrostów (w przypadku powodzenia biznesu).

 9. Informacje dotyczące opłaty wstępnej, umożliwiające przyłączenie się do sieci oraz tak zwanych opłat bieżących (z reguły są to procenty od przychodów lub odgórnie ustalona w treści umowy stała kwota).

 10. Ochrona znaków towarowych (w jaki sposób z nich korzystać) oraz ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.

 11. Zakaz konkurencyjności – zapis stosowany w celu zabezpieczenia franczyzodawcy przed niechcianą konkurencją, którą stanowiłby dla niego jego franczyzobiorca posiadający wszelkie informacje na temat jego sieci.

 12. Informację dotyczącą dodatkowych kosztów, takich jak koszty związane z opłatami marketingowymi. zakupem/najmem lokalu, ale także zakupem towarów, płacy dla pracowników, kosztów szkoleń, czy wyposażenia.

 13. Kary umowne – jest to jeden z najważniejszych elementów umowy - zarówno dla franczyzodawcy jak i franczyzobiorcy. Umowy nie mogą też zawierać wygórowanych kar. Dla przykładu biznes, w którym umowa opiewa o koszty około 2 000 zł nie może nakładać kary w wysokości 12 000 zł. Franczyzodawca może ukarać finansowo za przedterminowe zerwanie współpracy z winy franczyzobiorcy lub prowadzenie działalności konkurencyjnej. Kara umowna może być również nałożona za przekazanie osobom trzecim informacji poufnych dotyczących sieci. Wszystkie zapisy dotyczące kary umownej powinny pojawić się w umowie.

Warto pamiętać, że umowa nie może narzucać, a jedynie sugerować proponowane ceny za usługi i towary – wskazując ceny maksymalne. Dodatkowo umowa powinna zawierać zapis dotyczący wsparcia organizacyjno-marketingowego od franczyzodawcy. Podpisanie takiej umowy wiąże się z pewnego rodzaju stresem po obu stronach. Dlatego przed podpisaniem tego dokumentu należy dokładnie przeczytać treść umowy i wyjaśnić wszelkiego rodzaju dylematy, dotyczące często niezrozumiałych zapisów. Dodatkowo zarówno franczyzodawca jak i franczyzobiorca może posiłkować się pomocą prawną.

***

Polecamy także:

 

Franczyza - słownik podstawowych pojęć

Opublikowane przez: Daria Kania-Baran
x
Zapisz się do newslettera